Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT = Doen!

Het lijkt er op dat nog meer inhoudelijke kennis over voeding, leefstijl en bewegen niet gaat werken. Het aantal gevallen diabetes type 2, overgewicht en obesitas neemt, ondanks alle beschikbare kennis, nog steeds toe.

Daarom werk ik met behulp van Acceptance & Commitment Training (ACT) een heel mooi instrument, waarmee ik mijn klanten leer gezondere keuzes te maken vanuit intrinsieke motivatie. Ik bereik hier super mooie resultaten mee met mijn cliënten.